Jubileusz 60-lecia GS SCH w Świeciu


          Dnia 30 maja 2009 roku odbyło się w remizie OSP Gruczno spotkanie jubileuszowe z okazji 60-tej rocznicy powstania Gminne Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Świecie. Na zaproszenie Rady Nadzorczej i Rady Spółdzielni na uroczystość przybyło około 170 osób (pracowinicy, emeryci i renciści oraz przedstawiciele niektórych firm współpracujących oraz władz samorządowych). Powitania gości w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni dokonał Władysław Flieger. Następnie w okolicznościowym referacie Zenon Sawicki (prezes Zarządu) przedstawił historię i dzień dzisiejszy Spółdzielni, szczególnie przedstawił zasługi byłych pracowników, działaczy, organów organów nadzorczych oraz wykonawczych. Z imienia i nazwiska podziękował wszystkim znanym Pzewodniczącym Rad Nadzorczych oraz wszystkim byłym Prezesom Zarządu. Bardzo gorąco podziękował całej rzeszy bezimiennych działaczy dzięki którym Spółdzielniamogła trwać i rozwijać się ekonomicznie.
          W uznaniu zasług dla ruchu spółdzielczego Krajowa Rada Spółdzielcza nadała odznakę "Za zasługi dla Spółdzielczości" Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Świecie oraz odznakę "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" dla byłego długoletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni Panu Stanisławowi Malinowskiemu. Wręczenia odznaki dokonał dyrektor oddziału Krajowego Związku Rewizyjnego "samopomoc Chłopska" w Bydgoszczy Pan Ryszard Weronis.
          Potem życzenia i prezenty przekazywai przedstawiciele władz samorządowych oraz firm współpracujących. W imieniu Spółdzielni za wszystkie odznaczenia, życzenia i prezenty podziękował prezes Zarządu GS "SCh" Świecie Zenon Sawicki. Na zakończenie części oficjalnej koncert zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Płomyki" z Gruczna.
          Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek. W trakcie konsumpcji oraz po trwały wspomnienia, snuto plany na przyszłość oraz bawiono się przy muzyce serwowanej przez zespół Marcina Chudzińskiego do północy.
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

Lista podziękowań, otrzymanych z okazji 60-lecia powstania GS SCh Świecie.

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
 Copyrights (c) 2008 GS SCh Świecie | created by cedeka